Weihnachten & Neujahr

Déi ganz Equipe vun der Boucherie Osweiler wënscht Iech schéin Chrëschtdéeg an éen Gesond Joër 2022!